Materiały do pobrania

Broszura pt. Portret zbiorowy miejscowości Mordy 1912–1944

W broszurze pt. Portret zbiorowy miejscowości Mordy 1912–1944 próbowaliśmy odtworzyć historię miasta Mordy i jego mieszkańców. Pracom nad broszurą towarzyszyły liczne kwerendy w Mordach, Siedlcach, Warszawie i Lublinie oraz w znajdujących się niemal na całym świecie archiwach, których zbiory były dostępne z...

Genealogia - krótki poradnik dla niewtajemniczonych

Publikacja przygotowana na potrzeby projektu „Nieskończenie Niepodległa - Ludzie" we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, jako pomoc dla bibliotekarzy, w organizacji odczytywania podpisów pod Polską Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych z 1926 roku i odkrywaniu los&o...

Arkusz pomocniczy do spisywania nazwisk ze stron 'Deklaracji'

Do zgromadzenia informacji o osobach podpisanych pod Deklaracją w ramach określonej instytucji, w sposób uporządkowany, może posłużyć ten pomocniczy arkusz (do pobrania), który wypełniony (niekoniecznie w 100%!) wraz z materiałami dodatkowymi (pliki tekstowe i zdjęcia), można przesłać drogą mailową na adres: polska192...